Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 December 2018
Số hiệu văn bản
02/2015/TT-TTCP
Ngày ban hành
16/03/2015
Ngày hiệu lực
04/05/2015
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra