Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

TB về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn

 

Ngày 27/3/2014 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 63/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn.

 

Ông khiếu nại đối với Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và việc yêu cầu thực hiện biên bản thỏa thuận ngày 13/8/2004 đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định; việc ông Huấn đề nghị xem xét lại Quyết định số 968/QĐ-UBND là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

 

(Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

 

HN