Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Taxonomy Color
orange
Category columns
0

Luật Tiếp Công dân 2013

Submitted by Tổng biên tập on 25 December 2018
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực văn bản
Người ký

Luật Khiếu nại 2011

Submitted by Tổng biên tập on 25 December 2018
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Subscribe to Văn bản liên quan khác