Skip to main content
-A A +A

TB về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nông Văn Ký

Ngày 26/6/2014 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 146/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nông Văn Ký.

 

Đơn của ông có nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết cuối cùng số 1988/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nông Văn Ký.

 

Theo nội dung đơn khiếu nại, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan và đối thoại với ông. UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của ông đề nghị xem xét lại là không có cơ sở.

 

(Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

 

HN