Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

TB về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa

Ngày 03/7/2014 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 152/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa.

 

Đơn của ông có nội dung: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai số 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà.

 

Theo nội dung đơn khiếu nại, sau khi kiểm tra, giải quyết thì nội dung khiếu nại của bà đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh đã được xem xét, giải quyết theo đúng quy định; việc bà đề nghị xem xét lại là không có cơ sở giải quyết.

 

(Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

 

HN