Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 tại huyện Tràng Định

Ngày 16/8/2019 UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, 

báo cáo viên trực tiếp là đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Thành phần tham dự tại điểm cầu trung tâm huyện gồm thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể; lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, tổng hợp về công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và công chức các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng khu và các ban, ngành, đoàn thể thôn, khu phố. Tổng số lượt người nghe và tham dự Hội nghị trên 900 người.

Một số hình ảnh của Hội nghị

68616232_686270388553203_1953299165706452992_n.jpg

 

68817348_353802582216351_964678808919605248_n.jpg

 

68667096_454749568589174_5054298865184800768_n.jpg