Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona gây ra

Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh; phát khẩu trang và dung dịch rửa tay khô cho toàn thể công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh.

87066138_509982752994980_4805174063183953920_n_0.jpg

 

86686857_2227140167587164_7746500115686227968_n_0.jpg

 

86754925_226899445009681_3280970408412577792_n_0.jpg