Ngày 13/02/2013, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 49/TB-TTr về việc Thông báo bộ phận và số điện thoại tiếp nhận tố cáo và các hành vi tham nhũng của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. Theo đó:

 

Bộ phận tiếp nhận tố cáo về hành vi tham nhũng: Phòng Nghiệp vụ I, thanh tra tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

Số điện thoại tiếp nhận tố cáo về hành vi tham nhũng: (025)3.812.299.

 

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm viên trong tuần (sáng: từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h).

 

Hộp thư điện tử tiếp nhận tố cáo về hành vi tham nhũng: nv1tttls@gmail.com

 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị công khai các nội dung trên để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết./.

                                                                                                                          HN