Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
25-HD/BCĐTW 01-08-2022 Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
840/QĐ-TTg 15-07-2022 Quyết định về Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam
45/2022/NĐ-CP 07-07-2022 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục bảo vệ môi trường
69-QĐ/TW 06-07-2022 QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM
37/2022/NĐ-CP 06-06-2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, CO’yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
193/QĐ-TTCP 20-05-2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
194/QĐ-TTCP 20-05-2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
32/QĐ-TTCP 18-01-2022 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ
10/QĐ-TTCP 10-01-2022 Quyết định V/v tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ
134/2021/NĐ-CP 30-12-2021 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
06/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
07/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư 07/2021 ngày 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
04/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân
05/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản anh
03/2021/TT-TTCP 30-09-2021 Thông tư 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giái quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
399/QĐ-TTCP 20-07-2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “BỘ CHỈ SỐ VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2020”
02/2021/TT-TTCP 22-03-2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 Quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2021/TT-TTCP 11-03-2021 Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
145/2020/TT-BCA 29-12-2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
145/2020/TT-BCA 29-12-2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
130/2020/NĐ-CP 30-10-2020 Nghị định 130/2020/NĐ-CP VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Thông tư ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định 774/QĐ-TTg VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
46/QĐ-TTr 20-03-2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh
05/2020/QĐ-UBND 10-03-2020 Quyết định sửa đổi quy định, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
228/QĐ-TTr 28-12-2018 Quyết định v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019
573/TB-TTr 21-12-2018 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA THANH TRA TỈNH
206/QĐ-TTr 18-12-2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh
65/2018/QĐ-UBND 17-12-2018 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
774/VP-KTN 12-03-2018 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (774/VP-KTN, ngày 12/3/2018)
45/KL-TTr 16-05-2017 Kết luận thanh tra số 45/KL-TTr Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Chi Lăng, UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
44/KL-TTr 16-05-2017 Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
40/KL-TTr 11-05-2017 Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
41/KL-TTr 11-05-2017 Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, thời kỳ thanh tra năm 2014 và năm 2016.
33/2015/NĐ-CP 27-03-2015 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
64/2014/NĐ-CP 26-06-2014 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân
07/2012/NĐ-CP 09-02-2012 Nghị định 07/2012/ND QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
86/2011/NĐ-CP 22-09-2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra