Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 11 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
130-2020-ND-CP.pdf 1.32 MB