Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 11 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
774/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
774-QD-TTg.pdf 645.25 KB