Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quá trình phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Quá trình phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay

(ThanhtraVietNam) - Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong quá trình hoạt động của bộ máy nhà nước đã xuất hiện những hành vi vi phạm pháp luật của những người có chức vụ.

Nhiều điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhiều điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, đã thu được những kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đáp ứng kịp thời,

Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

(ThanhtraVietNam) - Tham nhũng là một hiện tượng tồn tại tất yếu khách quan trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước. Bởi vì tham nhũng luôn luôn gắn với quyền lực nhà nước; một số người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước đã lợi dụng quyền lực nhà nước để tham nhũng, nhằm thu về những lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình mình, hoặc cho người thân của mình.

thành phố chỉ đạo trong phòng, chống tham nhũng

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện giải pháp phòng nghỉ tham quan, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (tháng 10/2016), Chính phủ, các bộ, ngành, hoạt động địa phương đẩy mạnh cải thiện cách thức hoạt động chính, nâng cao năng lực cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng. tiêu cực, tham dự.

http://www.noichinh.vn/dataimages/201811/original/images687852_BNCTW2.jpg

Quốc Hội thông qua Luật Phòng chống tham nhũng 2018

 Với 93,2% đại biểu tán thành, sáng 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương với 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

 Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Alt text

Thay đổi cơ cấu Thanh tra cấp tỉnh, huyện

Ngày 08/09 vừa qua, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV nhằm hướng dẫn về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó:

 

DF

Thu phí khai thác khoáng sản: Trả nợ thiên nhiên

Nghị định 12/2016/NĐ-CP về mức phí đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 1/5 được kỳ vọng sẽ tạo ra một nguồn thu quan trọng, tái đầu tư việc bảo vệ môi trường.

a

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào trồng cây và thả động vật hoang dã về rừng

Ngày 05/6/2016, tại Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động Lễ trồng cây và thả động vật hoang dã về rừng nhân kỉ niệm ngày Môi trường thế giới. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã đến tham dự và chủ trì buổi Lễ. Cùng tham gia Lễ trồng cây và thả động vật hoang dã còn có các cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, các tổ chức xã hội và đông đảo người dân Lào Cai.

ư

Chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai của các địa phương trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai.

Subscribe to Phòng chống tham nhũng