Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chống tham nhũng phải đồng bộ, toàn diện và có các giải pháp đánh giá cụ thể

 

Chống tham nhũng phải đồng bộ, toàn diện và có các giải pháp đánh giá cụ thể


(Thanh tra PCTN)- Tại Cát Bà (TP Hải Phòng), Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội thảo nhằm xây dựng, hoàn chỉnh văn bản quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác PCTN. Hội thảo do Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng chủ trì, với sự tham gia của hơn 80 đại biểu trực tiếp thực hiện công tác PCTN đại diện cho 34 tỉnh, thành, bộ, ngành, tập đoàn phía Bắc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá qua hơn 3 năm thực hiện, việc báo cáo của bộ, ngành, địa phương cho thấy, công tác PCTN đã có chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó đã phát sinh những khó khăn trong việc thực hiện chế độ báo cáo như đầu mối tiếp nhận báo cáo; thời hạn báo cáo; định kỳ báo cáo cũng như không có biểu mẫu hướng dẫn việc thống kê số liệu báo cáo theo các tiêu chí thống nhất nên rất thiếu thông tin và khó tổng hợp. Việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã sử dụng một số tiêu chí như kết quả cụ thể của công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; kết quả tự đánh giá của các cơ quan T.Ư, các địa phương; hiệu quả, các chỉ số đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thăm dò dư luận xã hội, đánh giá của các tổ chức quốc tế… Việc sử dụng các tiêu chí này có tính hợp lý nhất định, nhưng vẫn chưa có tính thuyết phục cao, còn phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của chủ thể thực hiện... Do đó, Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại chế độ báo cáo công tác PCTN và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng.

Đóng góp ý kiến, xây dựng nội dung 2 văn bản, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng: Chế độ báo cáo hiện nay còn nhiều bất cập như chế độ thông tin báo cáo còn chồng chéo, trùng lắp (T.Ư vừa nhận được báo cáo của Thanh tra Chính phủ, vừa nhận được báo cáo của các tỉnh, bộ, ngành, địa phương), nên thống nhất chỉ có một hệ thống báo cáo ở tỉnh. Nhiều địa phương còn vướng khi tổng hợp số liệu, nhất là các sở chuyên ngành như tài chính, nội vụ, tư pháp lại báo cáo số liệu trực tiếp lên bộ chủ quản với thời gian không khớp so với quy định. Dự thảo chế độ báo cáo đưa ra gồm báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm. Tuy nhiên, đa phần các đại biểu cho rằng chỉ nên áp dụng báo cáo tháng ở một số ngành như Viện Kiểm sát, Toà án, Công an... còn lại nên chỉ báo cáo quý, 6 tháng, chuyển báo cáo quý III thành báo cáo 9 tháng, năm. 

Về hệ thống báo cáo, có ý kiến cho rằng, hiện T.Ư tồn tại 2 hệ thống báo cáo, trong khi đó, ở địa phương chỉ có một hệ thống báo cáo thì bất cập. Chia sẻ kinh nghiệm, đại biểu Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Nam Định nêu thực tiễn ở địa phương, đầu mối báo cáo theo quy định phân công Thanh tra tỉnh tổng hợp số liệu báo cáo của khối cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Kiểm tra Đảng tổng hợp số liệu của khối Đảng, Đoàn thể và các doanh nghiệp, cơ quan còn lại do Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh tổng hợp. Do đó, tránh được những bất cập chồng chéo…

Về quy định hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ tham nhũng, một số đại biểu đề xuất nên thêm 2 tiêu chí đó là tính minh bạch trong việc đề ra các chủ trương chính sách và mức độ hoàn chỉnh trong chế tài xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhiều ý kiến cho rằng, đánh giá tình hình PCTN ở địa phương hiện nay còn rất lúng túng, khó khăn, trong khi đó tội phạm tham nhũng rất lớn. Do vậy, cần phải thêm tiêu chí, rà soát thể chế; các biểu mẫu, báo cáo văn bản phải căn cứ vào các giải pháp phòng ngừa; T.Ư cần hướng dẫn cụ thể để thống nhất cách tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho rằng, muốn chống tham nhũng phải tiến hành đồng bộ, toàn diện các giải pháp và phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ thực tế đó, việc phát triển một phương pháp, công cụ giúp cơ quan quản lý có thể đánh giá một cách toàn diện, khách quan về thực trạng tham nhũng và công tác PCTN là yêu cầu tất yếu trong quá trình hoàn thiện thể chế PCTN. Việc đánh giá đúng về tình hình tham nhũng và kết quả công tác này là vấn đề khó khăn. Do đó, hệ thống tiêu chí phải trở thành nền tảng để tổng hợp dữ liệu, phân tích thông tin với phương pháp luận khoa học; giúp chủ thể lập báo cáo có thể đưa ra những nhận định, đánh giá về thực trạng tham nhũng và công tác PCTN một cách đúng đắn.

                 

Ánh Tuyết (Báo Thanh Tra)