Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các chính sách mới về thi đua khen thưởng

Ngày 01/6/2014 Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng chính thức có hiệu lực. Bên cạnh đó Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

 

Nghị định mới đã quy định cụ thể, chi tiết hơn nguyên tắc khen thưởng. Cụ thể:

 

- Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

 

- Khi xét thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

 

Ngoài ra, nguyên tắc khen thưởng ưu tiên hơn cho cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý , thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm.

 

Mặt khác, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện để xét thưởng thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét thưởng.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2014.

 

Tô Hương(TH)