Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TB về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nông Thị Lả

Ngày 10/6/2014 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 128/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nông Thị Lả.

 

Đơn của ông có nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết cuối cùng số 2536-QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của bà Nông Thị Lả.

 

Theo nội dung đơn khiếu nại, sau khi kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án giải quyết với các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của bà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

 

(Nội dung chi tiết trong file đính kèm)

 

HN