Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định kiện toàn BCĐ và Tổ thư ký Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013 - 2016" tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/01/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ và Tổ thư ký giúp việc  Đề án  "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013 - 2016" tỉnh Lạng Sơn", BCĐ gồm có 08 đồng chí trong đó  đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; đ/c Đoàn Thị Loan - Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Ban thường trực.