Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch UBND TỈNH LẠNG SƠN THANH TRA TỈNH Số: 191/KH-TTr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2023 KẾ HOẠCH Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023 Thực hiện quy định của
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Phu luc I. ke khai lan dau, hang nam (1).doc , Phu luc II. ke khai bo sung (1).doc , Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.pdf , fe245f13c19c8dd0bd1f946c4dc25e69K_E1_BA_BF_20ho_E1_BA_A1ch_20th_E1_BB_B1c_20hi_E1_BB_87n_20k_C3_AA_20khai_20t_C3_A0i_20s_E1_BA_A3n_2C_20thu_20nh_E1_BA_ADp_20n_C4_83m_202023_0.pdf
Mô tả ---