Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cấm cán bộ, công chức mang dép không có quai hậu khi làm nhiệm vụ

 

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án 
Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 27/12/2018.

Theo đó, nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội Thủ tướng đã quy định về nội dung của văn hóa công vụ.

Trong đó, đáng chú ý về quy định trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu (điều này đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức không được mang dép không có quai hậu).

- Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

Phạm vi, đối tượng áp dụng các nội dung nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tệp đính kèm