Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
http://thanhtra.langson.gov.vn/sites/thanhtra.langson.gov.vn/files/styles/thumbnail/public/2019-05/Vanbanmoi.jpg?itok=IqXBuqh9

Cán bộ giải quyết tố cáo bị cách chức nếu không bảo vệ người tố cáo - Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Theo đó, người giải quyết tố cáo nếu vi phạm pháp luật sẽ bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Cụ thể, cán bộ bị khiển trách nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để có hành vi trái pháp luật; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo khiến họ bị trả thù, trù dập.

http://thanhtra.langson.gov.vn/sites/thanhtra.langson.gov.vn/files/styles/thumbnail/public/2019-05/286916331292_52769463_1157187401129050_5506000034539241472_n.jpg?itok=EHzQz752

3 biện pháp bảo vệ người tố cáo - Luật Tố cáo 2018

Luật Tố cáo 2018 có quy định về căn cứ để áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo như sau:

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

http://dongphucmattana.vn/wp-content/uploads/2016/02/dong-phuc-mattana-khi-thoi-trang-la-van-hoa2-1500x1092.jpg

Cấm cán bộ, công chức mang dép không có quai hậu khi làm nhiệm vụ

 

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án 
Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 27/12/2018.

Theo đó, nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội Thủ tướng đã quy định về nội dung của văn hóa công vụ.

Alt text

Công khai kết luận thanh tra số 21/KL-TTr thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận số 21/KL-TTr thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, thời kỳ thanh tra từ 01/01/2013 đến 31/12/2015.

Alt text

Chi đoàn Thanh tra tỉnh hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/ĐTNK, ngày 24/5/2016 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, ngày 31/5/2015 Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/CĐ về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016, với các nội dung như: Hưởng ứng và

Alt text

Giải đáp một số quy định của Bộ Luật lao động

Ngày 30/9/2015 Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Công văn 3945/LĐTBXH-LĐTL, giải đáp một số quy định của Bộ Luật lao động. Cụ thể, thời gian làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động (NLĐ) được hướng dẫn như sau:

Là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc.

Subscribe to Phổ biến giáo dục pháp luật