Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo
Số hiệu 152/TB-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm baff68ccc19d65869b04ef1eafea4f38152-TB1.PDF
Mô tả ---