Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Chuyển đổi số tại Thanh tra tỉnh năm 2024
Số hiệu 208/KH-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 tại Thanh tra tỉnh.pdf , 20868bbfa65ac2b0e0e5ba200f842564K_E1_BA_BF_20ho_E1_BA_A1ch_20chuy_E1_BB_83n_20_C4_91_E1_BB_95i_20s_E1_BB_91_20n_C4_83m_202024_20t_E1_BA_A1i_20Thanh_20tra_20t_E1_BB_89nh.pdf
Mô tả ---