Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của ngành Thanh tra Lạng Sơn
Số hiệu 14/PĐTĐ-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của ngành Thanh tra Lạng Sơn.pdf , Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của ngành Thanh tra Lạng Sơn.doc , Ph%C3%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20thi%20%C4%91ua%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20th%E1%BA%AFng%20l%E1%BB%A3i%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20n%C4%83m%202024%20c%E1%BB%A7a%20ng%C3%A0nh%20Thanh%20tra%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n.pdf
Mô tả ---