Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ năm 2024
Số hiệu 42/KH-TTr Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---