Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
Số hiệu 43/KH-TTr Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---