Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 39/HD-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/06/2024
Ngày hiệu lực 21/06/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---