Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển đổi công tác hơn 116 nghìn cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với trên 116 nghìn cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 416 nghìn tỷ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã gửi báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Liên quan đến kết quả thanh tra, ông Phong cho biết, toàn ngành đã triển khai trên 25 nghìn cuộc thanh tra hành chính, hơn 600 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã ban hành trên 385 nghìn kết luận thanh tra.

Cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 416 nghìn tỷ đồng, gần 19 nghìn ha đất. Trong đó kiến nghị thu hồi trên 238 nghìn tỷ đồng, hơn 1.500 ha đất.

 

 

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra cũng cho biết, đã ban hành hơn 412 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền gần 16 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính hơn 14 nghìn tập thể, trên 24 nghìn cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hơn 1.400 vụ, trên 1.000 đối tượng.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra cũng tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hơn 26 nghìn kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó gần 17 nghìn kết luận đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện.

Kết quả đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng đã thu hồi 11 nghìn tỷ đồng và 33 nghìn ha đất; xử lý khác về kinh tế trên 7 nghìn tỷ và 99 nghìn ha đất.

10 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

Liên quan đến vấn đề phòng ngừa tham nhũng, theo Tổng Thanh tra, các bộ, ngành địa phương đã thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

“Khi tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại hơn 27 nghìn cơ quan, đơn vị, đã phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm”, báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với trên 116 nghìn cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, đã có hơn 1,5 triệu người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ. Trong đó đã có hơn 31 nghìn người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 10 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập hơn 14 nghìn cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, ông Phong thông tin, trong kỳ báo cáo, có 131 trường hợp bị kết luận “thiếu trách nhiệm” để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 80 người.

Bên cạnh đó, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đã phát hiện 289 vụ việc, 423 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập…

Nguồn: Tienphong.vn


Nguồn:https://tienphong.vn Sao chép liên kết