Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm thi đua số 5 Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Cụm thi đua số 5 Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 108-KH/ĐTNK ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026; Ngày 22/10/2021 Chi đoàn Thanh tra tỉnh với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư phụ trách Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Ths, Vy Thị Tuyết, Giảng viên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Các đoàn viên của Cụm thi đua số 5 tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Cụm thi đua số 5 có 08 đơn vị: Chi đoàn Thanh tra tỉnh (Cụm trưởng), Chi đoàn Cục Quản lý thị trường (Cụm phó), Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, Chi đoàn Sở Giao thông vận tải, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Chi đoàn Ban Quản lý khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn với tổng số trên 200 Đoàn viên. Việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề này nhằm giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời giúp đoàn viên trong toàn Cụm phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 tặng hoa cám ơn Ths.Vy Thị Tuyết, Giảng viên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Cụm thi đua số 5 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% Đoàn viên Cụm thi đua số 5 tham dự dưới 02 hình thức: Trực tiếp và trực tuyến. Hoạt động này cũng nhằm kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021). Chi đoàn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương trong thời gian tới. /.                                                   

Ngọc Tú