Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Công khai kết luận thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 22/6/2017 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 69/KL-TTr thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn (Sở LĐ, TB&XH) trong việc th

1
TB về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thảo

Ngày 27/3/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo số 64/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ba

http://www.noichinh.vn/dataimages/201811/original/images687852_BNCTW2.jpg
Quốc Hội thông qua Luật Phòng chống tham nhũng 2018

 Với 93,2% đại biểu tán thành, sáng 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Alt text
Thay đổi cơ cấu Thanh tra cấp tỉnh, huyện

Ngày 08/09 vừa qua, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 03/2014/T

1
Thông báo bộ phận và số điện thoại tiếp nhận tố cáo và các hành vi tham nhũng của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/02/2013, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 49/TB-TTr về việc Thông báo bộ phận và số điện thoại tiếp nhận tố cáo và các hành vi tham nhũng

Alt text
Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp

 

Ngày 28/07/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1402/QĐ-TCT  về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp. Theo đó:

1
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập