Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Chiều 16/9/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Thanh tra tỉnh về  tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh triển khai 11 cuộc thanh tra và đã kết thúc 9 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm là 1.391,1 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.147,0 triệu đồng, đã thu hồi được 1.018,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88,8%; tiếp 74 lượt công dân, tiếp nhận 105 lượt đơn thư; triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, đã kết thúc 8/11 cuộc. Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao 52 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm, 50 nhiệm vụ do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đến nay, 2 nhiệm vụ trọng tâm đã cơ bản hoàn thành, đã hoàn thành 40 nhiệm vụ, trong đó có 36 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 4 nhiệm vụ quá hạn, 10 nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên đã trao đổi, đề xuất kiến nghị một số nội dung về công tác phối hợp, hướng dẫn, tập huấn thanh tra, nghiệp vụ tiếp công dân, cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra các chương trình mục tiêu quốc gia...

anh CT lam viec voi TTr.jpgĐồng chí Chủ tịch kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, 9 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết vụ việc phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí cũng chỉ rõ Thanh tra tỉnh còn một số hạn chế như: công tác tham mưu xử lý giải quyết những vấn đề còn chậm, muộn, chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao, chậm ban hành kết luận thanh tra theo quy định... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục triển khai tốt các cuộc thanh tra năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt, chỉ ra được những sai sót để kịpthời khắc phục. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc sau thanh tra. Giữ vai trò định hướng các hoạt động thanh tra, tránh chồng chéo. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tuyên truyền phồ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo xử lý kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp. Triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản của cấp trên về phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong hoạt động thanh tra, khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Với mong muốn, Thanh tra tỉnh tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ Thanh tra,  phát huy truyền thống tốt đẹp là tập thể đoàn kết vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và Nhân dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Thanh tra tỉnh 8 chữ: "Trung thực, tận tụy, tinh thông, tin tưởng"./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn