Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018

Chiều 16/1/2019, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

IMG_5139.JPGĐồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

​​Năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 29.769 tỷ đồng và hơn 1.000 ha đất. Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 394.224 lượt công dân với 271.249 vụ việc (giảm 15% so với năm 2017); xử lý 177.709 đơn đủ điều kiện; giải quyết 23.573 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến góp ý đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm; nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Trong năm qua, UBND tỉnh  Lạng Sơn đã tập trung triển khai các chương trình kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, nhất là ở địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, phát sinh vụ việc đông người; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Năm 2018 các cấp các ngành trong tỉnh tiếp trên 2.100 lượt công dân, tăng 9,6% so với năm 2017; tiếp nhận trên 2.700 lượt đơn thư các loại. Công tác giai quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  đạt trên 92%. Qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự để phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

IMG_5130.JPG

Để công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với Thanh tra Chỉnh phủ sớm ban hành các nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành để tháo gỡ những bất cập trong thi hành Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại như: quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp kéo dài; quy định cụ thể cơ chế phối hợp; chế tài, biện pháp để đảm bảo kết luận thanh tra, kiến nghị quyết định về xử lý thanh tra được thực hiện nghiêm túc…

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: ngành thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2019, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm tốt công tác tham mưu đề xuất các chính sách pháp luật kịp thời, nâng cao hiệu quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động; nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong ngành và giữa ngành thanh tra với các bộ, ngành, địa phương; các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Nguồn:baolangson