Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Ngày 7/5/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành, đơn vị liên quan.

60888742_312896929645556_1318726556700377088_n.jpg

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Thanh tra Chính phủ quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Kế hoạch số 363 được xây dựng với các nội dung chi tiết triển khai Quyết định số 1849 của Thủ tướng, với mục đích tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch nêu rõ các tiêu chí, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, trình tự thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

61136022_345878646072155_1282190365129965568_n.jpg

Kết luận hội nghị, Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xác định rõ mục tiêu nhất quán đến hết năm 2020 phấn đấu giải quyết căn bản các vụ việc khiếu tại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, hướng tới phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong quá trình triển khai cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức nhằm tạo sự đồng thuận về giải quyết các vụ việc; thúc đẩy các biện pháp mang tính đồng bộ, toàn diện trong triển khai thực hiện; giải quyết trên cơ sở các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, không để người dân bị thiệt thòi do bất cập chính sách pháp luật; tăng cường đối thoại với người khiếu nại tố cáo, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định.

nguồn: langson.gov.vn