Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không có căn cứ bồi thường đất ở cho bà Đinh Thị Nhiệm

 (Thanh tra)- UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Nhiệm, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần hai).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Bà Đinh Thị Nhiệm khiếu nại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà (lần đầu). Bà Nhiệm đề nghị bồi thường cho gia đình bằng đất do bị thu hồi là đất ở tại nông thôn; đề nghị bồi thường công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất.

Trước đó, bà Nhiệm có đơn khiếu nại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt 2 phương án hỗ trợ để thực hiện dự án: Hỗ trợ xây dựng Trụ sở Công an xã Hoàng Đồng.

Ngày 18/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Nhiệm (lần đầu). Theo đó, giữ nguyên phương án hỗ trợ đối với hộ bà Đinh Thị Nhiệm tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 14/7/2023, đồng thời bác toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Nhiệm.

Theo kết quả xác minh của UBND tỉnh, tại biên bản kiểm tra thực địa ngày 22/12/2023, phần diện tích 85,9m2 đất bà Nhiệm có thông báo thu hồi thuộc một phần của thửa đất 142, tờ bản đồ địa chính số 86, xã Hoàng Đồng, hiện trạng trên đất có khung nhà sắt, đã dỡ mái và tôn quây do bà Nhiệm tự dỡ, còn lại khoảng 20m2 đất có nhà quây tôn thuộc phía Đông của thửa đất, bà Nhiệm đang sử dụng để ở.

Bà Nhiệm cho rằng diện tích 85,9m2 bà đang sử dụng và bị ảnh hưởng bởi Dự án "Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã Hoàng Đồng", là đất ở tại nông thôn và trong sổ đăng ký ruộng đất năm 1989, tại thửa 663 và thửa 661 thể hiện là nhà ở mang tên ông Đinh Văn Chung, yêu cầu bồi thường cho gia đình bằng đất ở theo quy định.

Qua xem xét cho thấy, phần diện tích đất 85,9m2 hộ bà Nhiệm sử dụng và bị ảnh hưởng bởi dự án thuộc một phần thửa đất số 142, tờ bản đồ địa chính số 86, xã Hoàng Đồng, với tổng diện tích 1.269m2, loại đất: V (vườn). Bản đồ giải thửa 299, phần diện tích đất này thuộc một phần thửa đất số 546, tờ bản đồ giải thửa số 13, diện tích 3.552m2; sổ đăng ký ruộng đất ghi chủ sử dụng ruộng đất là Trạm Y tế xã.

Thửa số 661 và 663, bản đồ giải thửa 299, thuộc một phần thửa đất số 130 và 173, tờ bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng, không thuộc phần đất bà Nhiệm bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phần đất 85,9m2 thuộc phần diện tích đất Đền Vua Lê, đất công do Nhà nước quản lý: Qua thu thập hồ sơ giải quyết đơn kiến nghị của Ban Quản lý di tích Đền Vua Lê, xã Hoàng Đồng, thể hiện, từ năm 1960, khi có chính sách đưa đất vào hợp tác xã hoạt động và sau này khi có chính sách bài trừ mê tín dị đoan, toàn bộ đất khuôn viên nhà đền là đất công do Nhà nước quản lý, đã có tên trong sổ đăng ký ruộng đất năm 1989; việc các ông Đinh Văn Chung, Đinh Văn Phương (bố bà Đinh Thị Nhiệm), Đinh Văn Tài, Nguyễn Hữu Châm, Nguyễn Hữu Ngô cho rằng nguồn gốc đất các ông đang sử dụng tại khuôn viên Đền Vua Lê do ông cha để lại là không có cơ sở.

Bà Nhiệm không có giấy tờ hợp pháp chứng minh diện tích đất 85,9m2 có nguồn gốc của cha ông, theo bản đồ các thời kỳ cũng không có tên trong sổ đăng ký ruộng đất (sổ địa chính).

Bà Nhiệm không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc bà Đinh Thị Nhiệm cho rằng diện tích 85,9m2 đất gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án "Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã Hoàng Đồng" thuộc một phần thửa số 142, tờ bản đồ địa chính số 86, xã Hoàng Đồng, là đất ở tại nông thôn và trong sổ đăng ký ruộng đất năm 1989, tại thửa 661 và thửa 663 thể hiện là nhà ở mang tên ông Đinh Văn Chung, để yêu cầu được bồi thường bằng đất ở theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, là không có cơ sở.

Tại buổi đối thoại ngày 27/2/2024, bà Nhiệm tiếp tục không nhất trí với kết quả thẩm tra, xác minh và ý kiến trao đổi, làm rõ của các thành phần tham gia đối thoại về nội dung khiếu nại, căn cứ để khiếu nại, tuy nhiên, bà Nhiệm không đưa ra được chứng cứ, tài liệu gì mới để chứng minh cho nội dung khiếu nại của mình là có cơ sở.

Từ những nội dung xác minh trên, UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận, khiếu nại của bà Đinh Thị Nhiệm đối với Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Nhiệm, là khiếu nại sai.

Các căn cứ bà Đinh Thị Nhiệm đưa ra để khiếu nại là không có cơ sở.

Nguồn: Thanhtra.com.vn