Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2019

Ngày 25/01/2019, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

IMG_1035.JPG

Đ/c Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo năm 2018, Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra đã thực hiện hoàn thành kế hoạch, triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thử trưởng cơ quan cùng cấp; hoạt động thanh tra chuyên ngành tiếp tục được tăng cường, đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đi vào nề nếp. Trong năm 2018, các tổ chức Thanh tra đã triển khai 427 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 4,4% so với năm 2017, phát hiện vi phạm với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng; tiếp hơn 3.200 lượt công dân; tiếp nhận gần 4.184 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 87%…

_MG_1044.JPG

Sau khi nghe báo cáo, đại diện lãnh đạo UBND và thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành đã phát biểu thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cụ thể như: Triển khai nhiệm vụ thanh tra bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính – ngân sách; thường xuyên phối hợp với Ban tiếp công dân các cấp để duy trì việc tiếp công dân và tiếp nhận phân loại xử lý đơn thư theo đúng quy định; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn:baolangson.vn