Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Số hiệu 08/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 08-KH-UBND kiem tra ra soat he thong hoa 2024 (1).pdf , 46968329d29d83fd5b5856c54d75632108-KH-UBND_20kiem_20tra_20ra_20soat_20he_20thong_20hoa_202024_20_281_29.pdf
Mô tả ---