Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 02/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm KH kiem soat TTHC tinh 2024 (1).doc , KH kiem soat TTHC tinh 2024 (1).pdf , 63a3200e18d6ab66ff7cf03bb94504d4KH_20kiem_20soat_20TTHC_20tinh_202024_20_281_29.pdf
Mô tả ---