Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Số hiệu 13/KH-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 (1).doc , Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 (1).pdf , 70891d53151c5e00ab2f5297a2d7624bK_E1_BA_BF_20ho_E1_BA_A1ch_20th_E1_BB_B1c_20hi_E1_BB_87n_20c_C3_B4ng_20t_C3_A1c_20thi_20_C4_91ua_2C_20khen_20th_C6_B0_E1_BB_9Fng_20n_C4_83m_202024_20_281_29.pdf
Mô tả ---