Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thay đổi cơ cấu Thanh tra cấp tỉnh, huyện

Ngày 08/09 vừa qua, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV nhằm hướng dẫn về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó:

 

- Nâng số phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh từ không quá 06 lên không quá 07.

 

Riêng số phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ không quá 08 lên không quá 09.

 

- Giảm số lượng Phó Chánh Thanh tra huyện từ tối đa không quá 03 người xuống tối đa không quá 02 người.

 

Thông tư có hiệu lực ngày 01/11/2014, thay thế Thông tư 475/2009/TTLT-TTCP-BNV.

 

Tô Hương (TH)


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết