Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo theo Kế hoạch 39 tới Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/3/2014 Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tới làm việc tại Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 25/02/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra về tình hình thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước và kết luận sau thanh tra ở cấp tỉnh và một số huyện, thành phố từ năm 2010 đến năm 2013. Buổi làm việc có mặt đồng chí Trương Hùng Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên khác trong Đoàn Giám sát.

 

Buổi làm việc Đoàn Giám sát đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra tỉnh từ năm 2010 đến năm 2013. Qua đó, đánh giá việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong thời kỳ từ 2010-2013 các kết luận thanh tra đã được thực hiện tương đối nghiêm túc, tỷ lệ thu hồi cao hơn chỉ tiêu chung của Thanh tra Chính phủ.

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý thu hồi sau thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị:

 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung biên chế cho Thanh tra tỉnh hiện là 33 biên chế lên 37 biên chế theo đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Kế hoạch số 115/KH-TTr ngày 29/3/2013 của Thanh tra tỉnh để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh.

 

Kết thúc buổi làm việc đ/c Trương Hùng Anh - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo và xem xét các kiến nghị, đề xuất của Thanh tra tỉnh./.

 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

                                                                                                                        HN

 

 

 

 

 

 


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết