Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày 27/12/2018, Chi Bộ Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, đ/c Đoàn Thị Loan, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) như:

* Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

* Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

* Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, Đảng viên được học tập có trách nhiệm phải viết bài thu hoạch nộp về Ban Chỉ ủy theo quy định.

48429851_544244766049873_4205965192690925568_n.jpg