Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI ĐOÀN THANH TRA TỈNH LẠNG SƠN HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

CHI ĐOÀN THANH TRA TỈNH LẠNG SƠN HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Phát động cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc, các cấp bộ đoàn đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội tới cán bộ chủ chốt; ban hành bộ công cụ tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội thông tin về kết quả Đại hội; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức với 03 điểm cầu Trung ương, 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 17.138 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở, 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt tham gia.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên hiểu, nắm chắc những kết quả quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó, mỗi bạn trẻ tự ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và tầm nhìn đến năm 2045, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam. Với cách thức dự thi đa dạng, mỗi đoàn viên sẽ được trải nghiệm, hiểu rõ hơn những kiến thức về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Đảng. 

Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong năm 2021 và trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã phổ biến và huy động 100% đoàn viên tham gia cuộc thi qua App Thanh niên Việt Nam, đến nay đã trải qua 04 tuần thi của Vòng thi tuần.

 

Chi đoàn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn trải qua tuần thi thứ 04 của Vòng thi tuần

Trong thời gian tới, Chi đoàn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi tiếp theo, góp phần vào thành công chung của cuộc thi. Đồng thời hưởng ứng nhiệt tình đối với các cuộc thi sắp tới do đoàn cấp trên phát động./.

                                                                                                                                                                           Ngọc Tú