Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Văn Quan

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Văn Quan

 

Ngày 15/10/2021 Tại UBND huyện Văn Quan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Mai Loan đã chủ trì công bố Quyết định số 128/QĐ-TTr, ngày 28/9/2021 của Chánh thanh tra tỉnh về Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch UBND huyện Văn Quan bà Lương Mai Tú và đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Theo đó, Đoàn Thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Ngô Xuân Vỹ, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ 01/01/2018 đến 31/12/2020; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên, thời gian thanh tra là 40 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra, giao bà Nguyễn Mai Loan, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Mai Loan cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Văn Quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu; cử một đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Mai Loan yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra được duyệt; làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể theo đúng đề cương Kế hoạch đã được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn.

Tạ Hương

f46a69a4a7086e563719 (1).jpg

                 Hình ảnh tại buổi công bố Quyết định Thanh tra