Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Hữu Lũng

       Ngày 26/12/2023, tại Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì tổ chức công bố Quyết định số 190/QĐ-TTr ngày 07/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Hữu Lũng.

 

         Cùng dự có các thành viên Đoàn thanh tra; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; đại diện lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng.

       Tại buổi công bố, bà Nguyễn Mai Loan - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 190/QĐ-TTr ngày 07/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh và phổ biến một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2022; khi cần thiết, Đoàn Thanh tra được quyền xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan phát sinh trước, sau thời kỳ thanh tra nêu trên; thời gian thanh tra là 40 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

         Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, ông Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng phạm vi, nội dung thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra; đề nghị UBND huyện và các phòng liên quan tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ, phối hợp với Đoàn trong quá trình xác minh.

 

         Về phía đối tượng thanh tra, hoàn toàn nhất trí, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm như Đoàn thanh tra đã nêu trên và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ với Đoàn thanh tra để hoàn thành nhiệm vụ./.  

Mai Loan

Ảnh: Nguyệt Ánh