Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 600 đại biểu đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ chức thanh tra, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức tại các cơ quan, đơn vị.

DSC_4903.JPG

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Luật gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

DSC_4899.JPG

Đại biểu dự Hội nghị

 

DSC_4889.JPG

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để các nội dung của Luật thực sự đi vào cuộc sống; việc tổ chức các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trong đó quan tâm việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, cải cách hành chính, thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật.