Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2019

Ngày 13/01/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

tải xuống_0.jpg

Năm 2019, ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, có nhiều đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua các cuộc thanh tra có tiến bộ đáng kể. Trong năm toàn quốc đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 84 nghìn tỷ đồng và 897 ha đất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét, nhất là giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, số vụ việc được giải quyết thuộc thẩm quyền là trên 21 nghìn vụ, đạt 86,3%, tăng 2,6% so với năm 2018. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra còn kéo dài, công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra chưa đạt yêu cầu, tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp, nhiều vụ viễc giải quyết chậm, kéo dài, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành Thanh tra. Trong năm 2020, ngành Thanh tra cần tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, tập trung vào các vấn đề gây bức xúc trong xã hội..., thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề, tăng cường phối hợp hạn chế  và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiểu dư luận về tham nhũng; thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng thể chế, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành Thanh tra, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

E63B559C-5294-4236-A8F4-B1D8C1DE8EED.jpg

Nguồn: langson.gov.vn