Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Lạng Sơn: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạc của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội làn thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làm thứ XVIII; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và của năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

anh lang son.jpgTAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 và Hoàng Thu Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty về tội “Tham ô tài sản”

    Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền lưu động được 280 buổi và đã tổ chức được 26 lớp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng với 2.701 người tham dự; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” của UBND tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, lồng ghép môn giáo dục công dân tại các trường trung học phổ thông được 1.486 tiết; lồng ghép, tích hợp vào môn học pháp luật đại cương với thời lượng 5 tiết/lớp đối với các trường chuyên nghiệp.

    Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; thực hiện tốt quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, gắn với Chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

     UBND tỉnh tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai chế độ một cửa, một cửa liên thông; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động trong cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai thủ tục, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

     Ngành Thanh tra đã thực hiện và kết thúc 260/312 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 7 tỷ 383 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 5 tỷ 714 triệu đồng; đã thu hồi hơn 4 tỷ 251 triệu đồng; yêu cầu trả lại cá nhân 448,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 407 tổ chức, cán nhân với số tiền hơn 1 tỷ 826 triệu đồng.

     Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Trong 9 tháng qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 04 vụ án/18 bị can, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” xảy ra tại UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần vận tải số 2; vụ “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Phòng Hậu cần - Công an tỉnh và vụ “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”, xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Trường An. Tòa án nhân dân đã xét xử 03 vụ án/03 bị cáo về tội tham nhũng. 

 

ĐT. nguồn: Noichinh.vn