Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định điều động và bố trí công tác

Ngày 28/8/2020 Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định điều động 01 công chức và bố trí công tác cho 01 công chức tại Thanh tra tỉnh.

Chủ trì buổi công bố có ông Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Thanh tra phòng chống tham tham nhũng và Phòng Nghiệp vụ II và 02 công chức nhận Quyết định, cụ thể

- Bà Tạ Thị Thu Hương ,Thanh tra viên, Phòng nghiệp vụ II đến nhận công tác tạiPhòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng kể từ ngày 01/9/2020 (Quyết định số 144/QĐ-TTr ngày 24/8/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh).

- Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn đến nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 01/9/2020.

z2063581719967_1c4ddea7f5b31a26ea654e887ca4162c.jpg