Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 (năm 2023)
Số hiệu 186/QĐ-UBND Cơ quan ban hành Lạng Sơn
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo kết luận Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---