Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/4/2024 tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 25/3/2024 của Chánh thanh tra tỉnh về Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Ngày 12/4/2024 tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 25/3/2024 của Chánh thanh tra tỉnh về Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Theo đó, Đoàn Thanh tra gồm 8 thành viên, do ông Ngô Xuân Vỹ, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023; khi cần thiết Đoàn thanh tra được quyền xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan phát sinh trước, sau thời kỳ thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra; giao bà Nguyễn Mai Loan, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Ông Ngô Xuân Vỹ, Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra 

số 62/QĐ-TTr ngày 25/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2024. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu để đảm bảo tiến độ công việc và thời gian thanh tra; cử một đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp.

Đối với Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra được duyệt; làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện làm việc của đơn vị được thanh tra./.

                                                                                                Ngọc Tú


Tác giả: BBT