Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh

          Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của công chức; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của công chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TTr ngày 14/3/2022 của Thanh tra tỉnh về kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022. Ngày 22/8/2022, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ cơ quan Thanh ra tỉnh. 

f1f2ee30caef0fb156fe.jpg

          Công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, không để ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ; Tổ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, ứng xử của công chức, người lao động theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ Chánh Thanh tra giao. 

aaf2293e0de1c8bf91f0.jpg

bb51b9969d4958170158_0.jpg

          Thông qua công tác kiểm tra ngoài việc góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; lề lối, tác phong làm việc của công chức; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; bên cạnh đó còn giúp kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ. 

NT.


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết