Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Thanh tra tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 20-KH/CB, ngày 24/5/2021 của Chi bộ Thanh tra tỉnh. Trong 02 ngày 30-31/5/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của chi bộ.

z2529987594109_d15faab69530d54fb6d15247d28b3fef.jpg

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên là các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh giới thiệu những nội dung chính của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

z2529987572001_4cebe4c916afaf8fa5944e55c8873ad2.jpg

Đ/c Đậu Trường An, Phó bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo tại Hội nghị

 

z2529987580150_21dbc5b3ab3b520e258dd162653caaba.jpg

Đ/c Cao Minh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo tại Hội nghị

 

z2529987579166_936b3ddaba76fb62c6b21648b7b61bf5.jpg

Đ/c Nguyễn Mai Loan - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo tại Hội nghị./.

 

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng của chi bộ Thanh tra tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp cấp ủy chi bộ, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Phương Thảo